08.03.2022

Zasady wywozu nieczystości płynnych z szamba

Jeśli posesja nie posiada przyłącza do sieci kanalizacyjnej, wytworzone na jej terenie nieczystości muszą być odprowadzane bądź do przydomowej oczyszczalni ścieków, bądź do bezodpływowego szczelnego zbiornika, popularnie zwanego szambem. W odróżnieniu od oczyszczalni ścieków, szambo musi być co jakiś czas opróżniane. Już w 1971 roku powstała ustawa, która za samodzielny wywóz nieczystości grozi grzywna wysokości […]

czytaj więcej
----------------------------------------------------------------------------