08.03.2022

Zasady wywozu nieczystości płynnych z szamba

Jeśli posesja nie posiada przyłącza do sieci kanalizacyjnej, wytworzone na jej terenie nieczystości muszą być odprowadzane bądź do przydomowej oczyszczalni ścieków, bądź do bezodpływowego szczelnego zbiornika, popularnie zwanego szambem. W odróżnieniu od oczyszczalni ścieków, szambo musi być co jakiś czas opróżniane. Już w 1971 roku powstała ustawa, która za samodzielny wywóz nieczystości grozi grzywna wysokości 1500 zł.  Ponieważ trudno przyłapać kogoś na gorącym uczynku, a niekontrolowane przedostawanie się ścieków grozi skażeniem, władze znalazły inne rozwiązanie tego problemu. Ci najważniejsze gminy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne,  a także przydomowych oczyszczalni ścieków.  Właściwym sposobem jest natomiast zlecenie wywozu nieczystości płynnych uprawnionej do tego firmie, która świadczy usługi asenizacyjne. Kontrola polega na sprawdzeniu, czy z firmą została podpisana umowa oraz czy opłaty związane z wywozem szamba są uiszczane regularnie.

Rodzaje transportu ścieków

Ze względu na pochodzenie i skład chemiczny ścieków, dzieli się je na ścieki bytowo-gospodarcze, przemysłowe, rolnicze, wody opadowe, podgrzane oraz ścieki komunalne. Transport samochodowy ścieków odbywa się najczęściej w przypadku opróżniania przydomowego szamba, zbiornika na ścieki przy zakładzie przemysłowym lub gdy zdarzy się awaria sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, przewożąc ścieki pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony nie trzeba posiadać licencji na wykonywanie transportu drogowego ani zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy ustawy o transporcie drogowym, dotyczące przewozów na potrzeby własne.

Jak wybrać odpowiednią firmę asenizacyjną

Transport nieczystości ciekłych wymaga specjalistycznego sprzętu, załogi o wysokościach kwalifikacjach oraz dużego doświadczenia. Dzięki temu firma może elastycznie reagować na potrzeby klientów. Doskonałym wyborem jest będące od lat na rynku przedsiębiorstwo Bracia z Warszawy

----------------------------------------------------------------------------