Wynajem kontenerów na gruz

Remont to zazwyczaj prawdziwe wyzwanie. Jego nieuniknionym skutkiem jest gromadzenie się odpadów budowlanych. Często wiąże się to z dużym kłopotem, szczególnie kiedy nie zadbamy odpowiednio wcześnie o jego rozwiązanie. Najbardziej popularnym sposobem radzenia sobie z odpadami budowlanymi jest wynajęcie kontenera na gruz.  Warto pamiętać, że zgodnie z nowymi przepisami zarówno odpady budowlane (pokruszone pustaki, dachówki, cegły czy beton) oraz odpady remontowe muszą zostać dostarczone do miejsca, gdzie zostaną przetworzone i odzyskane. Obecnie w większości miast i gmin można raz do roku zamówić worek na gruz – jest to usługa bezpłatna, ale wprowadzono ograniczenia ilościowe. Dlatego, kiedy nie mamy możliwości skorzystania z darmowej wywózki gruzu warto wynająć firmę, która udostępni nam kontenery i zadba o wywózkę.

Na co zwrócić uwagę wynajmując kontener

Zamawiając kontener należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jego wielkość. Małe kontenery – 3,5 m3 to rozwiązanie odpowiednie jeżeli remontujemy jeden pokój. W przypadku większych prac budowlano-remontowych lepiej wybrać większy kontener 7m3. Warto również zwrócić uwagę czy firma w swojej ofercie posiada usługę podstawienia i odbioru kontenera. Gruz zebrany z kontenera w większości wypadków powinien zostać poddany recyklingowi składającemu się z poszczególnych etapów: sortowania, kruszenia, separacji magnetycznej, kolejnego sortowania i pozyskiwania surowca wtórnego. W ten sposób zmniejsza się zapotrzebowanie na naturalne surowce wydobywane, obniża się koszty materiałów i odciąża środowisko.

Zgoda na postawienie kontenera na gruz

Uzyskaniem zgody na postawienie kontenera na gruz nie muszą zajmować się właściciele prywatnych posesji, czyli przede wszystkim posiadacze domów wolnostojących. W  takim razie wystarczy zamówienie pojemnika i umieszczenie go w dogodnym miejscy na posesji. W nieco mniej komfortowej sytuacji są mieszkańcy budynków wielorodzinnych. Kiedy chcemy przeprowadzić remont mieszkania mieszczącego się w bloku czy w kamienicy, pojemnik musi stanąć w pobliżu budynku, na posesji należącej do wspólnoty mieszkaniowej i od niej należy uzyskać zgodę. Inaczej jest w przypadku, gdy kontener trzeba postawić na pasie jezdni, zieleni czy chodnik. W takim wypadku potrzebne jest uzyskanie oficjalnej zgody na zajęcie miejsca od stosownego urzędu – zwykle urzędu miasta lub gminy.

Leave a Reply