umowa

Szanowni Państwo informujemy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 3, artykuł 6, punkt 1) wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do podpisania umowy z firmą posiadającą zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych (w które wliczamy ścieki).

W celu podpisania umowy zapraszamy do naszej nowej siedziby przy
ul. Jana Kazimierza 429, 05-120 Rembelszczyzna.

Pod tym linkiem można zapoznać się z umową:
POBIERZ UMOWĘ DLA OSÓB FIZYCZNYCH!
POBIERZ UMOWĘ DLA FIRM

Treść ustawy: ZOBACZ TREŚĆ USTAWY